Obrasci

Obrazac tjedni izvedbeni plan (silabus)

Obrazac za godišnji odmor / dopuste

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

INTERNI OBRAZAC za rješavanje aktualnih pitanja

Umjetnicko istrazivacka djelatnost 

SWOT analiza postojeŠeg diplomskog studijskog programa.LP

SWOT analiza postojeŠeg diplomskog studijskog programa.PU 

SWOT analiza postojeŠeg preddiplomskog studijskog programa.LP

SWOT analiza postojeŠeg preddiplomskog studijskog programa.PU

SWOT analiza postojeŠih studijskih programa za nastavnike

Obrazac za prijavu terenske nastave

Prilog ugovoru UPITNIK 2018