Vi ste na stranici: Naslovna arrow Međunarodna suradnja arrow Erasmus
ErasmusErasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na
visokoškolsko obrazovanje. U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u
individualnoj i skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

EU i RH su u prosincu 2010. potpisale Memorandum o razumijevanju o
sudjelovanju u programu Mladi na djelu i Programu u području cjeloživotnog
obrazovanja (2007.-2013.), tako da hrvatska sveučilišta mogu sudjelovati u
svima aktivnostima LLP programa.

U programu mogu sudjelovati studenti, nastavno i nenastavno osoblje
Sveučilišta u svim oblicima tercijarnog obrazovanja i osposobljavanja.

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od akademske godine
2009./'10. Kroz tri akademske godine više od 150 studenata i 30 članova
nastavnog/nenastavnog osoblja Sveučilišta u Rijeci boravilo je na inozemnim
visokoškolskim institucijama u nekoj od zemalja članica EU.

Sveučilište u Rijeci je do danas sklopilo 107 Erasmus ugovora o suradnji s
visokoškolskim institucijama u EU.

Detaljnije informacije o Erasmusu i otvoreni natječaji

Više sadržaja o projektu Erasmus partnerske zemlje KA107 HR

Više sadržaja o projektu Erasmus partnerske zemlje KA107  ENG

 
 
 
© 2005 – 2023 APURI