Vi ste na stranici: Naslovna arrow Kvaliteta arrow Kvaliteta
Kvaliteta

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Akademije primijenjenih umjetnosti  Sveučilišta u Rijeci (Akademije) predstavlja načelo organiziranja, osiguravanja i razvijanja kulture kvalitete na svim razinama sustava  kroz prilagodbu promjenama u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja, primjenom sveučilišnih, nacionalnih  i međunarodnih smjernica, standarda i propisa.

Politika kvalitete ističe se i definira kroz izjave o misiji, viziji i strateškim ciljevima kulture kvalitete.

Primjena Politike kvalitete Akademije ostvaruje se kroz:

·         Jačanje  sustava kvalitete prema načelima odgovornosti,  jednakosti, pravednosti te promicanjem dosljednosti dobre prakse

·         Poticanje  akademske izvrsnosti i stručnog usavršavanja nastavnika i studenata kroz  razvoj i unaprjeđivanje umjetničko-znanstvenih ostvarenja

·         Osvještavanje,  razvijanje, snaženje i uvažavanje  kompetencija zaposlenika s ciljem povećavanja  ukupne kompetencije  institucije

·         Razvijanje međukulturalnog uvažavanja ostvarivanjem međuinstitucionalnih i međunarodnih  suradnji

·         Sudjelovanje  studenata na svim razinama planiranja i osiguravanja kvalitete

·         Osiguravanje  kvalitetnih radnih uvjeta provođenjem racionalnog i transparentnog  financijskog poslovanja te osuvremenjivanjem obrazovnih programa i modernizacijom tehnološke i radioničke  opremljenosti 

·         Prikupljanje  povratnih informacija od svih dionika, praćenjem i periodičkim provjerama mjerljivih analiza i nadzora

·         Razvijanje  protočne razmjene informacija između svih struktura Akademije, te razmjenom informacija između  studenata   i  navedenih struktura

Za provođenje Politike kvalitete odgovoran/a  je dekan / dekanica  Akademije  pri čemu joj stručnu i administrativnu  pomoć   pruža  Odbor za upravljanje i unaprjeđenje sustava  kvalitete Akademije. Zajedničke odgovornosti  dijeli cjelokupno  nastavno i  nenastavno osoblje, a odnose se na aktivno zalaganje u provedbi valjanosti sustava kroz učinkovitu primjenu procedura unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete.

Ovaj dokument predstavlja inicijalni okvir za uspostavu, provedbu i prosudbu ciljeva kvalitete.

Politika kvalitete objavljuje se javno kako bi se s  njom upoznali svi dionici sastavnice.

Akademija revidira Politiku kvalitete sukladno potrebama, trendovima i promjenama u sustavu. 

 

MISIJA

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (Akademija) svoju misiju provodi kroz preddiplomske i diplomske studijske programe iz područja primijenjenih umjetnosti i likovne pedagogije.

Slijedeći opće društvena načela kao što su  etičnost, komunikativnost i kooperativnost, te promicanjem edukacijskih i umjetničko-istraživačkih vrijednosti Akademija afirmira kreativnost, specifičnost i kompetentnost struke.

S ciljem stvaranja novih znanja i vještina te općeg napretka zajednice Akademija se profilira kao poželjno mjesto studiranja u regionalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Svojom misijom i vizijom Akademija razvija i osigurava kvalitetu studiranja  kako bi bila prepoznata kao sjecište izvrsnosti u području obrazovanja i stručnog djelovanja u području umjetnosti i kulture.

 

 

VIZIJA

Akademija će kontinuirano usklađivati svoju viziju sa misijom.

Aspekt kulture kvalitete studiranja postavljamo kao ključni kriterij učinkovitosti uspjeha u edukativnom i stručnom djelovanju institucije i razvijanjem  potreba cjeloživotnog obrazovanja, kreativnosti i utjecaja na lokalnu i širu društvenu zajednicu.

Vizija ističe :              

·         Prepoznavanje Akademije kao relevantne visoko obrazovne institucije zahvaljujući svojim konkurentnim studijskim programima

·         Kontinuirani rad na umjetničko-znanstvenim, istraživačkim i studijskim projektima

·         Aktivno povezivanje edukacije i medijacije umjetnosti u širi društveni kontekst

·         Poticanje suradnje na svim razinama ( lokalna, regionalna, nacionalna, međunarodna)

·         Osiguravanje mobilnosti studenata, te akademskog i administrativnog osoblja 

·         Podržavanje i razvijanje aktivnosti alumni udruge koja će na obostranu korist održavati trajne veze Akademije i diplomiranih studenata

·         Jačanje  lokalne i regionalne suradnje s gospodarstvom

·         Razvijanje kreativnosti s naglaskom na individualnost i inovativnost, te njihovu ulogu u zajednici

·         Efikasno profiliranje novog kadra temeljeno na kriterijima izvrsnosti

·         Specifičnosti  individualne i konzultativne nastave te usklađivanje organizacije nastave sa  suvremenim bolonjskim principima ( opremljenost radionica, optimalni broj studenata u grupama )

·         Aktivno djelovanje na kreiranju suvremenih sveučilišnih studija i programa koji će osigurati budućnost Akademije putem povećanog interesa javnosti i studenata za te studije

·         Razvijanje motivirajućih međuljudskih odnosa temeljenih na povjerenju, međusobnom uvažavanju i afirmativnoj konkurentnosti

CategoriesFiles

folder icon 24 AKTUALNO
Aktualni dokumenti Politike kvalitete Akademije primijenjenih umjetnosti  Sveučilišta u Rijeci
folder icon 26 ARHIV

ARHIVA starijih dokumenata Politike kvalitete Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, skupina Odobravanje promatranje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva obrazovanja

folder icon 5 AKTUALNO 2

Aktualni dokumenti Politike kvalitete Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, skupina Odobravanje promatranje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva obrazovanja


There are no documents in this category
 
 
 
© 2005 – 2023 APURI