Vi ste na stranici: Naslovna arrow Izvedbeni planovi arrow Ispitni rokovi
Ispitni rokovi 2018/2019

                Sveučilište u Rijeci  Akademija primijenjenih umjetnosti 

Ispitni rokovi akad.god.  2018/2019.

 

 

                                                    Nositelj kolegija

 

Zimski ispitni rokovi

30.01.-22.02.2019.

 

 

Ljetni ispitni rokovi

12.06.-05.07.2019.

 

 

Jesenski ispitni rokovi

02.09.-06.09.2019.

 

Soba

 

red. prof. art.

KSENIJA MOGIN

 

31.01. i 14.02. u 10

 

 

18.06. i 02.07. u 10

 

03.09. u 10

 

A-029

A-019

red.prof. art.     

MARIJAN PONGRAC

30.01. i 20.02. u 12

12.06. i 26.06. u 12

04.09. u 12

A-031

red.prof.  art.   

JOSIP BUTKOVIĆ

04.02. i 18.02. u 11

17.06. i 01.07. u 11

02.09. u 11

A-128

red.prof.   art.  

EMILIJA DUPAROVA

30.01. i 20.02. u 14

12.06. i 03.07. u 14

06.09. u 14

A-020

red.prof. art.    

ŽELIMIR HLADNIK

06.02. i 20.02. u 10

12.06. i 26.06. u 10

06.09. u 10

A-217

red.prof. art.   

ZDRAVKO MILIĆ

08.02. i 22.02. u 11

14.06. i 05.07. u 11

06.09. u 11

A-S36

red.prof. art.       MARINA B. ZRINŠĆAK

05.02.  i 19.02. u 9.30                                 

12.06. i 26.06. u 9.30

04.09. u 9.30

213

110

red.prof.art.              SINIŠA MAJKUS

04.02. i 18.02. u 10

13.06. i 27.06. u 10

05.09. u 10

A-107

red.prof.art.          JASNA ŠIKANJA

05.02. i 19.02. u 10

18.06. i 02.07. u 9

06.09. u 9

A-124

red.prof.art.                  DRAŽEN TROGRLIĆ

05.02. i 20.02.

Napred. crt. akta u 10

Projekt. oblika u 12

12.06. i 26.06.

Napred. crt. akta, Napred. crtanje i Crtanje akta u 10

Projekt. oblika u 12

04.09. u 12

 

A-107

A-111

izv.prof. art.

ANTON VRLIĆ

05.02. i 19.02. u 11

12.06. i 26.06. u 11

03.09. u 12

A-020

izv.prof. art.                    

LARA BADURINA

08.02. i 22.02. u 10

 

 

A-113

izv.prof. art.   

NENAD ROBAN

30.01. i 13.02. u 11

12.06. i 26.06. u 11

04.09. u 11

A-S09

izv.prof. art.                          LETRICIJA LINARDIĆ

31.01. i 14.02. u 11

13.06. i 27.06. u 11

05.09. u 11

A-124

A-210

izv.prof. art.                                ALJOŠA BRAJDIĆ

04.02. i 18.02. u 11

17.06. i 01.07. u 11

02.09. u 11

A-203

izv.prof. art.                       HRVOJE URUMOVIĆ

30.01. i 13.02. u 11

12.06. i 26.06. u 11

04.09. u 11

A-009

izv.prof.art.    INGEBORG FULEPP

30.01. i 22.02. u 11

12.06. i 05.07. u 11

02.09. u 11

A-209

izv.prof.art.          NADIJA MUSTAPIĆ

31.01. i 22.02. u 9

13.06. i 04.07. u 9

 

06.09. u 9

A-210

red.prof.art.         MLADEN MIKULIN

05.02. i 19.02. u12

18.06. i 02.07. u 12

03.09. u 12

A-008

izv.prof.art.          JAKOV ŽAPER

05.02. i 19.02. u 11

12.06. i 26.06. u 11

04.09. u 11

A-203

doc.art.                   MARKO KORŽINEK

01..02. i 15.02. u 12

14.06. i 28.06. u 12

03.09. u 12

A-203

doc. art.                                   ALAN ALEBIĆ

01.02. i 15.02. u 10

13.06. u 12

 28.06. u 10

02.09. u 10

A-029

doc.art.                   DARIJA ŽMAK KUNIĆ

30.01. i 13.02.

Kiparstvo I u 10

Kiparstvo I izborni u 10,30

Kiparstvo V u 11

Kiparstvo A i C u 11.30

19.06. i 03.07.

Kiparstvo I i II u 10

Kiparstvo I i II izb. u 10,30

Kiparstvo V i VI u 11

Kiparstvo A,B,C,D u 11.30

02.09.

Kiparstvo I i II u 10

Kiparstvo I i II izb. u 10,30

Kiparstvo V i VI u 11

Kiparstvo A,B,C,D u 11.30

A-006

doc. art.                          FEDOR VUČEMILOVIĆ

04. i 18.02. u 12

14.06. i 28.06. u 12

05.09. u 12

A-106

doc. art.                          DAMIR STOJNIĆ

01.02. i 15.02. u 13

14.06. i 28.06. u 13

06.09. u 13

A -211

doc. art.                   TOMISLAV BRAJNOVIĆ

06.02. i 20.02.

Crtanj. anatomije u 10

Crtanje I i Crt.akta u 12

19.06. i 03.07.

Crtanj. anatomije u 10

Crtanje I i Crt.akta u 12

03.09. u 10

A-110

A-107

izv.prof. dr.sc.                             BERISLAV VALUŠEK

05.02. i 19.02. u 15

Povijest renes. umj.

18.06. i 02.07.

Povij.umj. sred. vij. u 15

Povijest renes. umj.  u 17

03.09.

Povij.umj. sred. vij. u 14

Povijest renes. umj.  u 17

A-S28

doc.  art.                     MELINDA KOSTELAC

07.02. i 21.02. u 11

13.06. i 27.06. u12

05.09. u 11

A-S28

doc.dr.art.            CELESTINA VIČEVIĆ

31.01. i 15.02. u 9

12.06. i 27.06. u 9

02.09. u 9

A-125

doc.dr.sc.              SANJA BOJANIĆ

30.01. i 13.02. u 10

12.06. i 26.06. u 10

02.09. u 10

A-210

doc.dr.sc.             KATARINA RUKAVINA

30.01.  i 13.02. u 10

Teorija.lik.umjetnosti

31.01. u 10 i 14.02. u 12

Povij. umjet. 19. st.

13.06. i 27.06. u 10

Teorija.lik.umjetnosti

14.06. i 28.06. u 10

Povij. umjet. 19. st.

03.09. u 10

Teorija.lik.umjetnosti

04.09. u 10

Povij. umjet. 19. st.

A-S29

doc. art. NATAŠA ANTULOV

31.01. i 14.02. u 16

19.06. i 03.07. u 16

05.09. u 16

A-209

doc.art. VALENTINA LONČARIĆ

07.02. i 21.02. u 13

18.06. i 02.07. u 13

02.09. u 13

II. kat

ELVIS KRSTULOVIĆ    umjet.surad.

04.02. i 18.02. u 11

17.06. i 01.07. u 11

02.09. u11

A-203

SANJNI STANIČ             umjet.surad.

08.02. i 22.02. u 13

19.06. i 03.07. u 13

04.09. u 13

A-203

ROBERT MIJALIĆ            umjet.surad.

06.02. i 20.02. u 15

17.06. i 01.07. u 11

04.09. u 11

A-029

DRAŽEN VITOLOVIĆ       umjet.surad.

30.01. i 15.02. u 12

12.06. i 27.06. u 12

03.09. u 12

A-S12

MARIN LUKANOVIĆ       umjet.surad.

04.02. i 18.02. u 10

17.06. i 01.07. u 10

04.09. u 10

A-209

mr.sc. predavač                                               DAMIR MILOŠ

30.01. i 13.02. u 12

18.06. i 02.07. u 12

05.09. u 12

A-S28

BRANIMIR LAZANJA, predavač

01.02. i 15.02. u 11

12.06. i 26.06. u 11

06.09. u 11

A-203

doc.art.             BARBARA BOUREK

01.02. i 15.02. u 14

14.06. i 28.06. u 14

06.09. u 14

A-208

doc.dr.sc.              MAŠA MAGZAN

08.02. i 22.02. u 9

18.06. i 02.07. u 9

05.09. u 9

A-209

doc.dr.sc.             DAMIR TULIĆ

05.02. u 14

19.02. u 14

Povijest umj.starog.vij.

18.06. i 02.07. 

Povijest umj.starog.vij. u 14

Povijest barokne umj. u 16

03.09.

 Povij. umj.starog.vij. u 16

Povijest barokne umj. u 15

A-S28

izv.prof.dr.sc. SANJA SMOJVER AŽIĆ

13.02. i 27.02. u 9

 

 

FF 367

dr.sc. BORANA MORIĆ MOHOROVIČIĆ

05.02. i 19.02. u 11

 

 

FF

doc.dr.sc.                                 ROSANDA P. REINIĆ

11.02. i 25.02. u 10

 

 

FF

doc.dr.sc. TAMARA MARTINAC DORČIĆ

12.02. i 26.02. u 9

27.06. i 11.07. u 9

 

 

doc.dr.sc. BARBARA RONČEVIĆ ZUBKOVIĆ

06.02. i 20.02. u 9

27.06. i 11.07. u 10

 

 

dr.sc. KORNELIJA MRNJAUS

12.02. i 26.02.

 

 

FF 310

izv.prof.dr.sc. IVANA FIRST KOMEN

06.02. i 20.02. u 8.30

 

 

A-210

izvr.prof. FEĐA    VUKIĆ

01.02. i 15.02. u 8.30

14.06. i 28.06. u 8.30

06.09. u 8.30

A-209

doc. art. STEFANO KATURNAR

07.02. i 21.02. u 13

13.06. i 04.07. u 13

06.09. u 13

A-113

izv.prof.art. STANKO HERCEG

04.02. i 18.02. u 13

17.06. i 01.07. u 13

02.09. u 13

A-209

doc.dr.sc. JASMINA DLAČIĆ

 

 

 

A-209

 

 
 
 
 
© 2005 – 2023 APURI