Vi ste na stranici: Naslovna arrow Studiji arrow Gluma i mediji
GLUMA I MEDIJI

Preddiplomski studij

3 godine
6 semestara
180 ECTSA
MAGISTAR/MAGISTRA GLUME I MEDIJA


OPIS PROGRAMA DESCRIPTION OF THE PROGRAM  

 

Studijski program “Gluma i mediji” traje šest semestara, odnosno tri akademske godine, a izvodi se kao redovni studij. Obvezni predmeti (Gluma 1-4, Glas 1-6,  Glumac i koreografija 1-6, Uvod u medije, Estetika, Povijest glazbe, Primijenjena glazba, Povijest drame i kazališta, Uvod u dramaturgiju, Uvod u filmski jezik, Umjetnost i moral, Glumac kao glazbenik 1-4, Filmska gluma 1-2, Laboratorij režije 1-2, TV, radio i internet, Obilježja kulturnog sustava) obuhvaćaju sadržaje koji čine osnovnu strukturu studija te sadržaje kojima se vežu praktična nastava i teorijske discipline. Položaj je obveznih predmeta u studijskome programu fiksan s obzirom na njihovu međusobnu uvjetovanost, kao i s obzirom na prihvaćena polazna načela razvoja nastave i specifičnosti samog studija.

Načelo izbornosti ostvaruje se na svim semestrima, a posebno je vidljivo na završnoj godini studija. Uz listu izbornih predmeta ponuđenih na samom studiju (Kako čitati dramski tekst, Intermedijalne poetike, Ples i kontekst, Filozofija umjetnosti, Filozofija grčkih tragedija, Angažman u zajednici, Kultura katarze i drugi), studentima se pruža i mogućnost izbora s kolegija ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci čime se mogućnost izbora dodatno diferencira s ciljem ostvarivanja personaliziranog studija, uz osiguravanje čvrstih stručnih temelja na razini obveznih predmeta.

Kao jednu od posebnosti studija valja naglasiti primjenu svjetski poznate kinesensične metode Arthura Lessaca u pristupu rada na tijelu i glasu. Riječ je o metodi korištenja glasa i tijela kako bi se postigla sinestezija, fleksibilnost i melodičnost, primijenjivo na sve svjetske jezike. Neki od najvećih svjetskih glumaca koriste upravo tu metodu u svom svakodnevnom radu. Nastava na kolegijima Glas 1-6 održavat će se i na engleskom jeziku, čime se studenti pripremaju za međunarodno tržište rada.

Završetkom ovog Studija polaznici stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalurea) glume i medija. Posjedovat će znanja i vještine teorijskih i praktičnih predmeta koje propisuje studijski program. Vladat će pojmovima usko vezanim uz specifično područje humanističkih i umjetničkih djelatnosti, a njihove će kompetencije biti: aktivno sudjelovanje u postojećim oblicima umjetničkog i medijskog djelovanja, u javnom i privatnom sektoru; poznavanje suvremenih trendova u medijima, kulturi i umjetnosti; osmišljavanje i kreiranje novih modela suradnje, umjetničkog i medijskog djelovanja; samostalno i odgovorno umjetničko djelovanje. Također, polaznici će steći i razviti sljedeća znanja: analizirati i razumijeti izvedbe unutar usvojenih znanja o povijesnim i aktualnim kontekstima; iscrpno poznavanje i razumijevanje ključnih izvedbenih metoda; povezati tjelesne, govorne i glazbene vještine u integriranu cjelinu; praktična znanja iz područja dramaturgije i njihova primjena; detaljno poznavanje i sposobnost samostalne interpretacije suvremene produkcije; poznavati osnovne pojmove, povijesni razvoj i dinamiku medijskih i umjetničkih djelatnosti, kao i prepoznati i predvidjeti tendencije razvoja. Očekuje se da će polaznici nakon izvršenih obveza steći sljedeće profesionalnevještine: promišljanje izvedbi uz temeljitu analizu koja je primjenjiva u daljnjem profesionalnom razvoju; sposobnost kritičkog i selektivnog promišljanja usvojenih teorija s praktičnim iskustvom te iznalaženje inovativnih metoda napretka; sposobnost konstruktivnog i senzibilnog odgovora na rad drugih te prilagodljivost i fleksibilnost tijekom rada; sposobnost samostalnog djelovanja i timskog rada i suradnje u okvirima profesije, ali i unutar kulturnog i medijskog prostora.

Studijski program zbog svoje interdisciplinarnosti i širokog područja interesa i djelatnosti u mogućnosti je surađivati sa čitavim spektrom različitih društvenih čimbenika i biti u partnerskim odnosima s mnoštvom institucija, udruga. Neki od tih su: Kazalište Ulysses, HNK Ivana pl. Zajca, HKD Teatar, Teatar Exit. Trafik, Prostor plus, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Novi list…


Diplomski studij

2 godine
4 semestara
120 ECTSA
MAGISTAR/MAGISTRA GLUME

 

OPIS PROGRAMADESCRIPTION OF THE PROGRAM

 

Studij glume, jedinstven u regiji, uključuje optimalno istraživanje ljudskih vještina i talenata svih vrsta: fizičkih, emotivnih, umjetničkih, intelektualnih i intuitivnih. Studij također nudi kreativne načine rješavanja problema nastalih u raznim poljima ljudskog djelovanja. Takav program uključuje studente u njihovoj punini, tražeći od njih kontrolu pokreta, senzibilnost, glasovne sposobnosti, neverbalnu komunikaciju, razvoj lika, čistoću percepcije i svjesnosti, projekciju emocija i osobnosti.

Specifičnost studijskog programa jest u fokusiranoj specijalizaciji studenata u polju glume, razvoj sasmostalnih projekata i priprema studenata za rad u međunarodnom okruženju, naglašeno primjenom jedinstvene metode Lessac Kinesensic kojom studenti ovladavaju scenskim govorom na engleskom jeziku.

Magistri glume će u okviru dvogodišnjeg sveučilišnog studijskog programa steći 120 ECTS-a  kroz specifična znanja i vještine iz područja struke, dok će se kroz izborne predmete koji se izvode na drugim studijskim programima na Akademiji razvijati druge specifične kompetencije prema osobnim razvojnim afinitetima.

Veliki naglasak daje se individualnom pristupu studentu kroz mentorsku nastavu. Studentima će se kroz izborne kolegije nuditi mogućnost osobnog razvoja priznavanjem znanja, vještina i kompetencija stečenih radom na profesionalnim kazališnim i audiovizualnim produkcijama.

 

 
 
 
 
© 2005 – 2022 APURI