Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
NATJEČAJ ZA IZBOR
Friday, 24 May 2019

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

  • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija na nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno ili 7,5%)

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 - 139/13). Prijavi treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova, dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje propisane Odlukom Rektorskog zbora, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za prvi izbor u zvanje, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.


Rok za prijave 21. lipnja 2019.

 
NATJEČAJ ZA IZBOR
Monday, 15 April 2019

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija kulture

  2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u području umjetničkom, polje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, grana koreografija (bez zasnivanja radnog odnosa)

  3. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom humanističkom području, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 - 139/13). Prijavi treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome, rješenje o priznavanju istovrijednosti diplome ako je stečena u inozemstvu, prikaz znanstvene/umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova, dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje (pod 1. i 2.) propisane Odlukom Rektorskog zbora, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za prvi izbor u zvanje, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.


 

 
Natječaj
Saturday, 23 February 2019

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 NATJEČAJ ZA IZBOR

  • jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana grafika 
  • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija na nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno ili 7,5%)
  • jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docent u umjetničkom području, polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno ili 50%)
  • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti na nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno ili 7,5%)
  • tri nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto viši umjetnički suradnik u umjetničkom području, polje kazališna umjetnost, grana gluma na nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno ili 7,5%)

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 - 139/13). Prijavi treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome, prikaz umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova, dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje propisane Odlukom Rektorskog zbora, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za prvi izbor u zvanje, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka. 


 

 
NATJEČAJ
Friday, 19 January 2018

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – referent u Studentskoj službi na određeno nepuno (50%) radno vrijeme uz probni rad (m/ž)

 

Uvjeti: završen predddiplomski studij ekonomskog ili drugog smjera (prvostupnik ili VŠS), najmanje jedna godina radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu treba priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome) i dokaz o radnom iskustvu (e-zapis HZMO).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

 

objavljeno 19. siječnja 2018. 
 
 
 
 
© 2005 – 2022 APURI