Vi ste na stranici: Naslovna arrow Studiji arrow Likovna pedagogija
Likovna pedagogija
Preddiplomski studij

 

 

Preddiplomski studij

 

3 godine

6 semestara

180 ECTSA 

 

SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/ PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) 

LIKOVNE PEDAGOGIJE, univ. bacc. art.

OPIS PROGRAMA  

Popis predmeta po godinama studija :

I. godina

II. godina

III. godina 

IV. godina 

 

ISHODI UČENJA

Studenti/studentice upisuju obvezne i izborne predmete crtanja i kiparskog, slikarskog ili grafičkog modula. Predmeti u sustavu studija su stručno specifični u spomenutim djelatnim područjima i u velikoj su mjeri manuelno-praktični, a prate ih predmeti u sustavu digitalne tehnologije i misaono-teorijski predmeti iz područja povijesti i suvremene likovne umjetnosti. Predmeti iz područja pedagogije i psihologije u odgojno-obrazovnom procesu obvezni su sadržaji. 

Nakon uspješno svladanog programa, stečene svjedodžbe i najmanje 240 ECTS bodova prvostupnik/ca će biti sposoban/sposobna:

  • samostalno izraziti stečenu osnovnu sposobnost likovnog izražavanja kroz provedbu vlastitih umjetničkih koncepata u svim likovnim medijima, s naglaskom na jedan temeljni medij po vlastitom izboru (grafika, kiparstvo, slikarstvo) 

  • kreativno koristiti stečena osnovna znanja ostalih umjetničkih disciplina prema vlastitom odabiru (scenografija, keramika, novi mediji, fotografija, i dr.) 

  • primijeniti određene tehničke vještine potrebne za umjetničko izražavanje

  • razumjeti kulturne, društvene i povijesne procese u umjetnosti te primijeniti iskustva i nasljeđe u suvremenom kontekstu

  • nastaviti studij Likovne pedagogije na višoj razini, budući je stekao/stekla 30 ECTS bodova iz područja pedagoških kompetencija ili neki drugi umjetnički studij

 
Diplomski studij

ODSJEK ZA LIKOVNU UMJETNOST

Diplomski studij Likovna pedagogija

2 godine
4 semestara
120 ECTSA
MAGISTAR/MAGISTRA LIKOVNE PEDAGOGIJE, mag. paed.
OPIS PROGRAMA

 

Diplomski studij Likovna pedagogija

1 godina
2 semestra
60 ECTS
MAGISTAR/MAGISTRA LIKOVNE PEDAGOGIJE, mag. paed.
OPIS PROGRAMA  

 

 

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog programa, stečene diplome i najmanje 60 ECTS bodova magistar/magistra će biti sposoban/sposobna:

·              samostalno izraziti razvijenu osobnost i profesionalnu razinu sposobnosti za oblikovanje, ostvarivanje, istraživanje i izražavanje vlastitih umjetničkih koncepata

·              prosuditi kvalitetu vlastitog rada kao i kvalitetu rada drugih

·              samostalno osmisliti nastavne sadržaje, planove i programe

·              samostalno izvoditi individualnu nastavu i timski rad u osnovnom i srednjem umjetničkom obrazovanju

·              osmisliti i voditi edukacijske programe u raznim društvenim i kulturnim ustanovama, te programe cjeloživotnog učenja

·              nastaviti studij na višoj razini budući je stekao/stekla 30 ECTS bodova (ukupno 60 ECTSa na obje razine) iz područja pedagoških kompetencija

 
 
 
 
© 2005 – 2022 APURI